logo

We report a case of primary small cell carcinoma of the ureter with hydronephrosis. Authors: Zhao Zhenhua (1), Wang Boyin (1), Yang Jianfeng (1), Wang Ning (2), Pan Shouhua (3) 1. [...]